Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara endavant C.G.C., s’estableixen per a regular la relació comercial entre i l’Usuari o client per la contractació realitzada a través del formulari que LABORATORIS ESCUREDO posa a la seva disposició en el seu web www.laboratorios-escuredo.com

La contractació a través del lloc web suposarà l’acceptació expressa d’aquestes condicions, com també de les condicions establertes en l’Avís Legal i Política de Privacitat. Aquestes condicions seran aplicades sense perjudici de les normes legals sobre la matèria que s’apliquin en cada cas.

Les presents C.G.C., estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de Juliol. Llei General per a la Defensa de consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de Desembre de 1999, per la qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica,3/2014 Llei de modificació del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis Complementàries, el Reglament General de Protecció de Dades RGPD 679/2016 de la Unió Europea, la llei Orgànica 3/2018 de Protecció de protecció de dades i de garanties dels drets digitals, la llei 7/1996, de 15 de Gener d’Ordenació del comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i LABORATORIS ESCUREDO, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions. Dit modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, LABORATORIS ESCUREDO es reserva d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de contractació, que regiran amb preferència a les C.G.C.

Tota la documentació enviada al client estarà formalitzada en l’idioma català i castellà, segons preferències.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

LABORATORIS ESCUREDO informa que el procediment de compra a través de la seva pàgina web ve detallat en l’apartat CONDICIONS DE COMPRA.
Per la contractació amb LABORATORIS ESCUREDO a través del seu website l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions expressades en l’Avís Legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com les presenti Condicions Generals de Contractació.

L’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’accés a la web com per a realitzar compres per mitjà d’aquesta. En cas de ser menor la responsabilitat recaurà en mans dels seus progenitors o tutors legals.

LABORATORIS ESCUREDO rebutja explícitament sotmetre’s a altres condicions concernents a les compres dels clients i usuaris que no s’ajustin al descrit en el present document.

Mitjançant la botiga en línia els clients poden adquirir productes relatius a test clínics per a conèixer aspectes de la salut i benestar de les persones. Cadascun d’ells especifica el procés d’extracció de la mostra i la devolució d’aquesta, que posteriorment s’analitzés en les instal·lacions de LABORATORIS ESCUREDO o com procedir per a obtenir els resultats directament.

La informació continguda en aquest Lloc web no haurà de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva a causa de la variada gamma i a les particularitats de cadascun dels productes i serveis existents.

LABORATORIS ESCUREDO manifesta que els Productes oferts es corresponen amb les característiques assenyalades i per a la finalitat indicada en cada cas en el Lloc web. En aquest sentit, LABORATORIS ESCUREDO queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans imputables al CLIENT hi hagués equivocacions, variacions o errors en els Resultats facilitats al CLIENT.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant el formulari de contacte.

CONDICIONS DE COMPRA

1.- Oferta de productes i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic LABORATORIS ESCUREDO ofereix en la seva pàgina web, informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus.

Així mateix, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquestes. D’aquesta manera, els productes oferts a cada moment pel website, es regiran per les Condicions Generals o Particulars vigents en cada cas. A més, té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes referits.

2.- Procediment de compra.

A continuació, es detalla el procediment establert per LABORATORIS ESCUREDO per a adquirir els productes que ofereix:

2.1.- Selecció de productes: Ha de seleccionar l’opció desitjada i afegir a la cistella.

2.2.- Cistella de la compra: Acabat el procés de selecció, haurà de fer “clic” en el botó de “comprar” per a continuar amb el procés, sabent que aquesta acció suposa l’obligació de pagament. A continuació, apareix el formulari de registre amb les dades requerides, i la pantalla de resum de la cistella de la compra al costat del nom del Producte, quantitat, preu unitari i preu total. En aquest moment el CLIENT podrà bé afegir productes/actualitzar cistella, o continuar amb la compra fent “clic” en el botó “Continuar”.

2.3.- Comanda: Si el CLIENT decideix continuar amb el procés li apareixerà una pantalla en la qual tindrà la possibilitat de canviar l’adreça de lliurament. En aquest moment el CLIENT podrà consultar les despeses d’enviament i veure el mètode de pagament. Després de completar totes aquestes dades el CLIENT podrà continuar amb la compra fent “clic” en el botó “continuar la compra”.

2.4.- Lliurament: El client ha de triar si vol rebre la compra mitjançant el servei de missatgeria, i en aquest cas s’indicarà el preu dels ports o bé vol recollir-lo en les instal·lacions dels laboratoris a Reus (Tarragona), i en aquest cas no té cost addicional.

2.5.- Confirmació i pagament: La pantalla de confirmació resumeix totes les dades seleccionades i introduïts. Per a acabar, haurà d’acceptar les presents condicions generals de contractació i la Política de Privacitat, també haurà d’activar el botó “Pagar”, que li derivarà a la passarel·la de pagament per a confirmar el mateix i acabar amb el procés de compra. El client rebrà un mail al correu electrònic amb tots els detalls de la comanda.

3.- Política de preus.

Tots els preus que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’IVA i els altres impostos que li poguessin correspondre i estan expressats en Euros.

Els productes clínics estan exempts d’IVA., excepte les proves de paternitat de caràcter judicial i les proves de drogues, que si estan gravats per l’IVA corresponent.

No obstant això, aquests preus, no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen apart i han de ser acceptats pel client o usuari.

4.- Sistema d’enviament.

EL LLIURAMENT DELS PRODUCTES, es realitza a través d’empresa de paqueteria. Els costos d’enviament corren sempre a càrrec del client i són informats en la fulla de resum de la compra. En les compres superiors a 250.00€ els ports són gratis.

També s’ofereix la possibilitat de ser recollida la compra en el nostre centre físic de Reus, en aquest cas és gratuït per al client.

El nostre àmbit territorial d’actuació comprèn tot el territori nacional. En el cas de les illes i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, l’enviament tindrà un recàrrec de 25€.
Per a qualsevol consulta enviar correu electrònic a lab@escuredo.net

5.- Disponibilitat.

La disponibilitat dels productes oferts per aquesta pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients o usuaris. Si el producte sol·licitat està esgotat en el moment de l’encàrrec s’informa el client tenint en compte el volum de comandes pendents i del termini de lliurament.

6.- Lliurament de la comanda.

El temps aproximat per al lliurament de la seva comanda i la recollida de la mostra és de 24/ 48 hores. Si necessita que la seva compra arribi més ràpida, indiqui-ho en l’apartat de notes sobre la comanda o mitjançant l’enviament de correu electrònic a lab@escuredo.net

En tots els casos els lliuraments seran realitzats en dies hàbils, a l’adreça de lliurament que l’indicada pel client. Serà el client el que s’encarregui que no existeixin impediments de qualsevol tipus per a la mateixa i haurà de signar l’albarà de lliurament.

En tot cas, l’empresa de missatgeria seleccionada disposa del servei de seguiment de l’estat de la comanda.
El termini de lliurament dels resultats dependrà del tipus de productes seleccionat. Aquest apareixerà reflectit en les instruccions que s’inclouen en el kit que es lliura en el domicili.

El lliurament dels resultats sempre es realitzarà mitjançant l’enviament d’un email al correu electrònic indicat pel client a LABORATORIS ESCUREDO a aquest efecte. En l’esmentat email, el client trobarà adjunt un informe encriptat amb els resultats de la mostra.

LABORATORIS ESCUREDO, no realitzarà cap interpretació de les anàlisis. L’informe s’ajustarà als paràmetres, a la informació i als camps d’estudi indicats en cada cas per a cada test.
El kit, contindrà el següent:

En tot cas, el client haurà de seguir estrictament les instruccions indicades en la caixa o kit rebut.

7.- Forma de Pagament.

El client adquireix l’obligació de pagament en activar el botó “COMPRAR”

El client pot triar entre les següents formes de pagament:

Important: si el pagament no es confirma en un termini de 72 hores la comanda quedarà automàticament anul·lat.

La seva comanda serà tramitada en el moment en què el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa o es verifiqui la recepció de la transferència.

El pagament en línia es realitza mitjançant passarel·la de pagament amb una connexió segura, mitjançant TPV virtual de l’entitat bancària i Redsys.es. La passarel·la de pagament estableix els estàndards de seguretat, en el cas de targetes Visa, Mastercard i Maestro, donades d’alta en el sistema de pagament segur Verified by Visa, que estableix l’ús de contrasenyes exclusives que garanteixin la seguretat de l’ús de la seva targeta de crèdit ja que són codificats quan es transmeten per internet mitjançant túnel VPN.

Així mateix, LABORATORIS ESCUREDO es reserva la possibilitat de demanar a l’usuari que aporti dades complementàries per a poder gestionar la seva compra.

8.- Seguretat.

LABORATORIS ESCUREDO garanteix que totes les transaccions que gestiona són 100% segures i que mai es carregaran extres en la seva targeta.
El nostre Programari de compra en línia és totalment segur.

Tota la informació que ens proporcioni en el desenvolupament del procés de compra és informatitzada i es troba regida per la legislació vigent en la matèria.

La transmissió de totes les dades personals es desenvolupa a través d’un entorn segur, amb un servidor de línia segura en el qual la informació és encriptada, impedint així qualsevol accés no autoritzat a aquesta.

9.- Dret de Desistiment.

El dret de desistiment és la facultat que té l’usuari de deixar sense efecte un contracte subscrit a distància en determinats casos, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe.

El termini del qual es disposa per a l’exercici del dret de desistiment amb caràcter general és de 14 dies naturals i no estarà subjecte a cap formalitat. En tot cas es considerarà vàlidament exercitat mitjançant l’enviament de document de desistiment LINK FORMULARI o mitjançant la devolució dels productes rebuts en el termini legalment establert, sent el client que correrà amb els costos de devolució.

El producte haurà de retornar-se sense desprecintar, en el cas que tingui un precinte, i en les mateixes condicions d’embalatge conforme l’ha rebut. El reemborsament del preu pagat es farà pel mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial i es compta també amb un termini de 14 dies, encara que addicionalment el reemborsament podrà retenir-se fins a haver rebut el producte retornat i comprovar que la devolució és integra i en el seu embalatge original.

IMPORTANT: Constitueix una excepció al dret de desistiment, quan es tracti de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament. Tingui en compte que tots els nostres productes es presenten precintats.

10.- Garantia.

LABORATORIS ESCUREDO manifesta que els productes oferts a través de la seva botiga en línia, es corresponen amb les característiques assenyalades i són aptes per a la finalitat indicada en cada cas.

LABORATORIS ESCUREDO, respondrà dels productes defectuosos, si en el moment del lliurament s’aprecia de manera visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o propis del producte, quan el producte té defectes provocats per danys causats pel transport o quan s’aprecia un error en el producte rebut. En aquest cas s’haurà de comunicar a LABORATORIS ESCUREDO sense dilació, mitjançant l’enviament de correu electrònic a lab@escuredo.net indicant les circumstàncies específiques, amb la finalitat d’instar la devolució i substitució dels productes afectats per un altre en condicions òptimes o bé, el reemborsament del preu pagat per aquest, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

11.- Resolució de litigis en línia.

Conforme al Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, posem a la disposició del client el següent enllaç que permet l’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea.

Enllaç a la plataforma ODR : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.- Jurisdicció i llei aplicable.

La prestació dels serveis de LABORATORIS ESCUREDO es regeix pels acords entre les parts i pel que s’estableix en aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de celebració del contracte i, a falta d’aquestes, pel que es disposa en la Llei de modificació del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i Lleis Complementàries i resta de normativa aplicable de l’ordenament jurídic espanyol.

L’informem que pot descarregar el formulari de desistiment aquí.

× ¿Cómo puedo ayudarte?